ASFALTINVENTARISATIE HERKENBOSCH

HERKENBOSCH – In opdracht van het toenmalige AKZONOBEL dat tegenwoordig NOURYON heet hebben wij een asfaltinventarisatie uitgevoerd.

Om te beginnen is er een nulopname gemaakt van het gehele terrein. De bevinding zijn per zone vast gelegd in een rapport. De zone’s zijn op een plattegrond van het terrein aangegeven zodat het duidelijk is waar zich welke zone bevind. Vervolgens is er voor de zone’s per urgentieklasse een begroting gemaakt waardoor onze opdrachtgever duidelijk inzicht heeft over de benodigde budgetten voor asfaltherstel in de komende jaren. Zodra de budgetten vrij gemaakt zijn gaan wij opnieuw aan tafel om de werkzaamheden aan te besteden en tijdens uitvoering zullen wij de directie en het toezicht verzorgen.