VOETBALVELDJE BS TOVERCIRCEL HEERLEN

HEERLEN – In opdracht van MOVARE hebben wij bij basisschool de Tovercircel een voetbalveldje aangelegd. Van het bestaande grasveld hebben wij de toplaag afgegraven en afgevoerd. De uitkomende grond hebben wij rondom het voetbalveld verdeeld en opnieuw ingezaaid om op deze manier stortkosten voor de grond bij een erkende verwerker te kunnen besparen. Tussen de nieuwe geplaatste opsluitbanden hebben wij straatzand aangebracht en daarop zijn trottoirtegels gelegd. Tevens hebben wij een voetpad van het bestaande schoolplein naar het nieuwe voetbalveldje gemaakt.