Inventarisatie verkeersborden / straatmeubilair

JANUARI 2020 / SITTARD-GELEEN – In opdracht van gemeente Sittard-Geleen zijn wij begonnen met het inventariseren van de verkeersborden/palen en het straatmeubilair in de openbare ruimte.

Nadat de wensen van onze opdrachtgever bij ons bekend waren hebben wij een applicatie voor op het tablet gebouwd waarin de gewenste gegevens ten aanzien van de objecten opgenomen zijn. Buiten in het veld zijn de objectomschrijving, x- en y coördinaten, toestand, urgentie etc. gemakkelijk te selecteren en worden enkel de van toepassing zijnde velden bij het gekozen object weergegeven. Hierdoor kunnen wij binnen een kort tijdsbestek een goede opname doen waarbij de objecten één voor één in de cloud opgeslagen worden. Vanuit de cloud worden de gegevens in een format gegoten dat vervolgens in het beheerssysteem van de gemeente ingelezen wordt.

De kans is groot dat u ons dit jaar ergens binnen de gemeente Sittard-Geleen langs de weg ziet staan. Zo zijn wij van de straat af……………. maar niet heus.