VERVANGEN RIOOL MUMC+

MAASTRICHT – Na een hevige regenbui bleek het riool rondom het MUMC+ in Maastricht de enorme hoeveelheid water, dat via de daken inpandig door leidingschachten naar de kelder loopt, niet te kunnen verwerken. Hierdoor zijn de inpandige bochten in de kelder uit elkaar geklapt en is de gehele kelder onder water gelopen. 

Na een grondige inventarisatie van alle naar buiten gaande leidingen zijn wij begonnen met het vernieuwen van de doorvoeren en tevens hebben wij de diameter van het riool buiten vergroot. Daarnaast zijn er ontluchtingsleidingen aangebracht die bij te veel water dienen als overloop waardoor de drukopbouw op de inpandige leidingen niet te hoog op loopt. Nadat het graafwerk gereed was hebben wij een speciale putrand geplaatst op de put van het hoofdriool die bij een te hoge druk open gaat en lucht / water laat ontsnappen.